Några exempel

17 VILLOR PÅ ÖSTERLEN

Till investerare tar jag fram ett projekt med 17 villatomter nära Viks golfbana på Österlen. Bolaget bygger villorna och säljer dem sedan till privatpersoner. KJ PD kommer att vara delägare i projektet.

PALMA DE MALLORCA

I min andra hemort, Palma de Mallorca, utvecklar jag just nu bostadsprojekt med fantastiskt läge och kvalitet.

Söker intresserade investerare som tillsammans med mig vill förverkliga dessa drömboenden till en bra avkastning!NYHAMNEN

I Malmös nästa stora utbyggnadsområde Nyhamnen, centralt beläget mellan havet och Centralstationen, tar jag fram olika koncept inför kommande markanvisningar. 

För att lyckas erhålla någon av dessa attraktiva byggrätter krävs det arkitektoniskt intressanta förslag samtidigt som samtliga hållbarhetsaspekter innehålls. Dessutom krävs det säkert nytänkande runt kalkyler och ekonomimodeller.

Här kan jag hjälpa er med strategier!

© Copyright KJ Property Development AB