Engagemang - lyhördhet - nytänkande

Fastighets- och projektutveckling

Med kunskap och erfarenhet samt unika kontakter hjälper jag er att förverkliga ert bygg- och fastighetsprojekt. 

Jag tar mig an uppdraget med engagemang och lyhördhet samt med ett stort mått av nytänkande!

Erfarenhet

Utbildad civilingenjör på LTH med 25 års erfarenhet av fastighetsbranschen, varav drygt 15 år i ledande positioner. 

Har också läst en Executive MBA samt kurser i bl a Fastighetsvärdering, Juridik och Ekonomi.

Är certifierad styrelseledamot genom Styrelseakademin.

rådgivning

Med min långa erfarenhet och unika kompetens kan jag vägleda er rätt för ett lyckat projekt, bl a i kontakter med kommuner.

Den projekt- och fastighetsutveckling som jag är involverad i, håller en hög kvalitet och har en långsiktig och hållbar inriktning.

 

Genom min erfarenhet från både privat och offentlig fastighetsverksamhet kan jag hjälpa er att hitta rätt i den kommunala förvaltningen samt lägga strategier på hur ni bäst når framgång, t ex med markanvisningar, planer och bygglov.

Förutom att jag arbetar med egen projektutveckling så tar jag gärna uppdrag till andra fastighetsutvecklare, där jag framförallt kan bidra med kontakter och en känsla av vad kommunerna vill se och behöver i olika lägen.

En specialinriktning som jag har är att hjälpa till med sociala kontrakt som fler och fler kommuner börjar efterfråga.

Jag har också mycket idéer till hur vi ska bygga bostäder som fler kan efterfråga samt olika typer av trygghets- och äldreboenden.

min unika

strategi

Uppdrag: När jag fått ett uppdrag, sätter jag mig in ordentligt i uppgiften och diskuterar ärendet med uppdragsgivaren.

Action: Jag tar fram en strategi utifrån de diskussioner vi haft och gör en handlingsplan. Sedan är det fullt fokus på uppgiften, med kontinuerliga avstämningar med uppdragsgivaren.

Resultat: Jag levererar ett resultat i form av t ex ett pm som håller hög kvalitet. Mina råd är realistiska och ska ge ett så högt ekonomiskt utfall som möjligt. Givetvis hanterar jag samtliga hållbarhetsaspekter, inte minst de sociala, där det behövs.

intresserad?

kontakta mig

© Copyright KJPD